ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε όλες τις ηλικίες, υποδεικνύοντας αντικείμενα σπουδών και απασχόλησης μέσα από μια τεράστια γκάμα καταγεγραμμένων επαγγελμάτων. Με τη χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογιών σε συνδυασμό με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει πολύτιμες πληροφορίες για τον εαυτό του (όπως ενδιαφέροντα και ικανότητες) αλλά και για την αγορά εργασίας, εξερευνώντας ένα σύνολο από επαγγελματικές επιλογές που προσδιορίστηκαν ως κατάλληλες για εκείνον. Απευθύνεται σε:

- νέους, μαθητές ή φοιτητές για την επιλογή σπουδών που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα αλλά και στις ικανότητές τους 

- επαγγελματίες που επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο απασχόλησης

Στην περίπτωση χορήγησης ερωτηματολογίου για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, προηγείται συνάντηση γνωριμίας με τη σύμβουλο και επεξήγηση του εργαλείου χωρίς χρέωση.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ανθρώπους κάθε ηλικίας που επιθυμούν να φέρουν μια αλλαγή στην επαγγελματική τους ζωή ή να διαχειριστούν με επιτυχία τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκονται.

Οι αποφάσεις που συνδέονται με αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι για τα αρχικά στάδια της επαγγελματικής ζωής (προσανατολισμός εφήβων) αλλά και για νέους ενήλικες που θέλουν να προχωρήσουν στις σπουδές τους ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς και για έμπειρους επαγγελματίες.

Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από προκλήσεις και εμπόδια, το άγχος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η δυσαρέσκεια αυξάνονται. Η συμβολή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι ουσιαστική γιατί μας βοηθά να στρέψουμε την προσοχή μας από το πρόβλημα στη λύση του και να πάρουμε αποφάσεις για τη σταδιοδρομία μας. Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα ενδιαφέροντά μας, την ατομική μας αξία και να δυναμώσουμε ως άνθρωποι ώστε με θάρρος και θετική σκέψη να φέρουμε τις αλλαγές που θέλουμε.

Μέσα από τη συζήτηση (ή και τη χρήση ασκήσεων και ερωτηματολογίων) κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής μπορούμε:

-να αναγνωρίσουμε τα ενδιαφέροντα και ικανότητές μας ώστε να επιλέξουμε αντικείμενο σπουδών ή απασχόληση

- να συνδυάσουμε τις επιλογές που μας ταιριάζουν με πληροφορίες και τάσεις από την αγορά εργασίας

-να αναγνωρίσουμε και να ξεπεράσουμε ατομικά εμπόδια στην ανάπτυξή μας

-να αναγνωρίσουμε τις προσωπικές μας ανάγκες και να θέσουμε νέους επαγγελματικούς στόχους

-να εντάξουμε τις γνώσεις μας από τις σπουδές ή την εμπειρία σε ένα νέο αντικείμενο

- να αναπτυχθούμε μέσα στην υπάρχουσα εργασία μας ή οργανισμό

 

Οι συνεδρίες γίνονται σε προσωπική συνάντηση ή εξ'αποστάσεως (skype)

Δες τιμές