ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Θέσεις Εργασίας: Δικηγόρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία

H CV Excellence αναζητά Συνεργάτη Δικηγόρο, σε θέση πλήρους απασχόλησης σε μεγάλη Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους συνεργασίας και προοπτικές εξέλιξης, στους κάτωθι τομείς της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:

 

  1. Τομέας Σημάτων και Σχεδιασμάτων
  2. Τομέας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

  1. Πτυχίο Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου
  2. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή, γενικότερα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  3. Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη δι’ εγγράφων (δικογράφων, αποφάσεων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, κλπ)
  4. Άριστη προφορική και γραπτή (σε επίπεδο σύνταξης γνωμοδοτήσεων) γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  5. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ και
  6. Άριστες συστάσεις

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info@cvexcellence.gr