Τιμές

Αναζήτηση εργασίας

Οι τιμές περιλαμβάνουν τη συνάντηση για την προετοιμασία των εγγράφων και τις τελικές διορθώσεις

Επαγγελματική Συμβουλευτική / Προσανατολισμός (Συνεδρία 60')

30€

Πληροφορίες / Συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας

30-40€

Βιογραφικό στα Ελληνικά (ανάλογα με την εμπειρία)

50-60€

Βιογραφικό στα Αγγλικά (ανάλογα με την εμπειρία)

70-80€

Cover Letter στα Ελληνικά

50€

Cover Letter στα Αγγλικά

60€

LinkedIn profile

50

Προετοιμασία για interview (για 90')

50€

Συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη

50€
 

Σπουδές

Οι τιμές περιλαμβάνουν τη συνάντηση για την προετοιμασία των εγγράφων και τις τελικές διορθώσεις

Επαγγελματική Συμβουλευτική / Προσανατολισμός (Συνεδρία 60')

 30€

Πληροφορίες / Συμβουλές για σπουδές

30-40€

Βιογραφικό στα Αγγλικά

50-70€

Personal Statement/Motivation Letter/Essay

70€ (800-1000 λέξεις)

Συστατική επιστολή

50€

Προετοιμασία για interview με τα πανεπιστήμια

50€