ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

BACHELOR & MASTER σε Ευρωπαϊκές Χώρες

Πολλά αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης προσφέρουν Bachelor και Master στα Αγγλικά με αρκετά φθηνότερα δίδακτρα από εκείνα της Μεγάλης Βρετανίας ή δωρεάν σε αρκετές περιπτώσεις. 

Πρώτη σε προτίμηση είναι η Ολλανδία για την οποία έχουμε βοηθήσει νέους με τη διαδικασία αιτήσεων τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Υπάρχουν και αρκετές ακόμα χώρες στις οποίες έχουμε εμπειρία, τόσο με τα πανεπιστήμια όσο και με τη διαδικασία αιτήσεων:

Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Κύπρος