Εργασία στο εξωτερικό: Παράνομες ερωτήσεις συνέντευξης

Ορισμένες χώρες του εξωτερικού, όπως οι Η.Π.Α, η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς, έχουν θεσπίσει νόμους που καθιστούν έναν εργοδότη παράνομο σε περίπτωση που γίνονται  διακρίσεις εις βάρος κάποιου (υποψηφίου ή εργαζόμενου), λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας αυτού του ατόμου, του φύλου (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, και της εγκυμοσύνης), της εθνικής καταγωγής, της ηλικίας (40 ετών και άνω) ή αναπηρίας. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια ενός interview, ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις που συνδέονται με τέτοιου είδους διακρίσεις.

Για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω ερωτήσεις, στις οποίες ο υποψήφιος  μπορεί να αρνηθεί να δώσει απάντηση:

 1. Πότε αποφοιτήσατε από το Λύκειο;

Eίναι ουσιαστικά ένας πλάγιος τρόπος για να υπολογιστεί η ηλικία του ατόμου. Σκοπός της ερώτησης είναι να αναγνωρίσει υποψήφιους άνω των 40 ετών οι οποίοι ενδεχομένως να απορριφθούν λόγω ηλικίας.

2. Η θέση απαιτεί πολλές ώρες εργασίας ή συχνά ταξίδια. Θα είχατε πρόβλημα με τη φροντίδα των παιδιών;

Η ερώτηση στοχεύει στο να εξακριβωθεί εάν η υποψήφια έχει παιδιά ή σκοπεύει να αποκτήσει.

3. Ποια είναι η μητρική σου γλώσσα; Ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι;

Ερωτήσεις για την εξακρίβωση της εθνικότητας, υπηκοότητας, καταγωγής κτλ είναι παράνομες.

4. Τι ύψος / βάρος έχετε;

Ερωτήσεις σχετικές με την εξωτερική εμφάνιση θεωρούνται παράνομες γιατί δεν μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για την καταλληλότητα κάποιου να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, εκτός κι αν με κάποιο τρόπο δικαιολογείται από τη φύση της δουλειάς ένα τέτοιο κριτήριο. Αλλά αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Πόσες μέρες ασθένειας πήρατε πέρυσι;

Ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου είναι παράνομες. Άλλες ερωτήσεις μπορεί να έχουν σχέση με το κάπνισμα ή την κατανάλωση αλκοόλ.

6. Πάντα είχαμε άντρα σε αυτή τη θέση. Πιστεύετε θα τα καταφέρετε;

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και επιλογής κρίνονται ως παράνομα κριτήρια που αποκλείουν υποψηφίους λόγω φύλου.

 

Παρόμοια κριτήρια δε θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κανένα στάδιο της αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα κατά την αξιολόγηση βιογραφικού.